wp-centrics Fish and Ships Online Help

Métodes de selecció condicionals

15 métodes de selecció condicionals a les regles d'enviament

Fish and Ships per a WooCommerce duu una àmplia col·lecció de mètodes de selecció, aquests son:

Preu:

Es tindrà en compte el preu dels productes abans d’impostos. Si estan rebaixats, es prendrà aquest preu.

Pes:

Si els productes no tenen pes establert, el valor a considerar serà 0.

Volum:

El valor a comparar serà la multiplicació de Ample x Alt x Llarg. Si no té mida introduïda, el valor serà 0.

Nre. productes cistell:

Es considerarà la quantitat de productes al cistell. Tingues en compte que el mètode d’agrupament pot generar confusió! Si tries no agrupar els productes i considerar-los un a un, el valor a considerar serà sempre 1 (veure group-by).

Dimensió mínima,
Dimensió mitjana,
Dimensió màxima:

Cada un d’ells, considerarà, respectivament, la cota mínima, mitja i màxima dels productes. Es indiferent si les mides han estat entrades de petit a gran, o de gran a petit, en un producte de: 10x15x1 o 15x1x10, la mida gran serà sempre 15, la mitjana 10, i la petita 1. Aquest mètode considera sempre els productes un a un, independentment del mètode d’agrupació triat. Si un producte no té entrades mides, el valor a considerar serà zero.

Llarg+Ample +Alt [PRO]:

El valor a considerar serà la suma de les cotes. En un producte de: 10x15x1, serà: 10+15+1 = 26. Aquest mètode considera sempre els productes un a un, independentment del mètode d’agrupació triat. Si un producte no té entrades mides, el valor serà zero.

Major que / Major o igual que & Menor que / Menor o igual que

Tots els mètodes de: dimensions, pes, volum, preu i nombre de productes al cistell, despleguen uns camps de valor mínim i màxim.

Per a tots aquests criteris, pots seleccionar com els valors MIN i MAX seran comparats, podent triar per a cada regla el símbol que necessitis.

A la taula següent, hem establert la comparació MIN com a MAJOR O IGUAL QUE 5€, i la comparació MAX com a MENOR O IGUAL QUE 30€:

MAJOR O IGUAL QUE

4.99€ 5.00€ 30.00€ 30.01€

A la segona taula, hem establert la comparació MIN com MAJOR QUE 30€, i la comparació MAX com MENOR QUE 100€, així que: els valors iguals no compliràn amb aquesta regla:

MAJOR QUE

30.00€ 30.01€ 99.99€ 100.00€

Nota que 30.00€ compleix la regla #1 perquè el camp MAX fa la comparació MENOR O IGUAL QUE, i no compleix la regla #2 perque MIN fa la comparació amb MAJOR QUE.

D'altra banda, 100€ no compleix la regla #2 perquè el camp MAX fa la comparació MENOR QUE.


A la categoria,
NO A la categoria[PRO]:

Es tindran en compte les categories de producte especificades (product categories), i no els seus fills. Si vols que siguin considerats, hauràs d'incloure'ls també.
Aquest mètode considera sempre els productes un a un, independentment del mètode d’agrupació triat.

Etiquetat (tagged) com,
NO Etiquetat com [PRO]:

Es tenen en compte les etiquetes de producte (product tags).
Aquest mètode considera sempre els productes un a un, independentment del mètode d’agrupació triat.

A la classe d'enviament,
NOT A la classe d'enviament:

Es tenen en compte les classes d'enviament (shipping classes).
Aquest mètode considera sempre els productes un a un, independentment del mètode d’agrupació triat.

Volumètric [PRO]:

Amb el càlcul de pes volumètric es fa un doble càlcul: per pes i per volum, i s’agafa el valor més alt. Al seleccionar pes volumètric, apareix a sota de la taula de regles un nou camp, per a que introduïm el factor de pes volumètric, que has d'obtenir de l'agència de transport:

Volumetric weight factor

Com funciona? Imagina un factor de pes volumètric de 50 quilos per metre cúbic. La botiga del nostre exemple està configurada per treballar en centímetres i grams, convertit, es: 0.05 grams per centímetre cúbic, (aquí tens un conversor d'unitats online per a volum/pes):

Producte Pes Mides Volum Pes volumètric Valor a considerar
Abric 1500 g. 50x50x14 cm 35000 cm3 35000 * 0.05 =
1750 g.
1750 g.
Portàtil 2500 g. 40x46x18 cm 33120 cm3 33120 * 0.05 =
1656 g.
2500 g.

En els productes lleugers, el valor a considerar serà el pes volumètric calculat. En els productes pesats, serà considerat el pes real del producte. Sempre el de major valor.

I... ara?

Acabem de veure els mètodes de selecció. Ara, aprenent com funcionen els càlculs de costos ja podràs fer un ús bàsic de Fish and Ships:

Costos d'enviament

wp-centrics Fish and Ships