wp-centrics Fish and Ships Online Help

Ajut i Suport

Versió gratuïta: Fish and Ships (Free)

Si ets usuari de Fish and Ships Free, pots demanar ajut o dar-nos el teu feedback al web de wordpress.org:

Obté ajut a wordpress.org   Anar a FnS a wordpress.org
Preguntes pre venda   Obté Fish and Ships Pro

 

Versió professional: Fish and Ships Pro

Si ets usuari de Fish and Ships Pro, pots demanar ajut o dar-nos el teu feedback al web de Fish and Ships Pro.

També pots registrar el teu plugin per obtenir un número de sèrie i fer que s'actualitzi automàticament:

Contacte FnS Pro   Llicències FnS Pro

 

 

wp-centrics Fish and Ships