wp-centrics Fish and Ships Online Help

Agrupar els productes (del cistell) per

Agrupar els productes canvia els costos d'enviament

Podem analitzar els productes del cistell agrupats sota diferents criteris, tant per determinar si una regla es aplicable, com per a calcular el cost d’enviament.

Cart items group-by options

Els possibles criteris d’agrupament, son:

Cap [no agrupar]:

Cada producte serà analitzat individualment, inclús si son la mateixa referència

Per ID / SKU:

Els productes amb la mateixa referència seran agrupats

Per producte [agrupar variacions]:

Cada producte incloses les seves variacions serà agrupat

Per classe d'enviament:

Tots els productes d’una mateixa classe d’enviament (shipping class) seran agrupats

Tots agrupats com un:

Tot el cistell conformarà un sol grup

Un altre exemple senzill

Anem a demostrar, com els diferents criteris d’agrupació influeixen en el processament el cistell, per al càlcul els costos d’enviament:

Imagina que volem carregar 1€ de costos d’enviament als productes que pesen 500 g. de pes, o més:

Set 1€ for half pound of weight

Plantegem el següent cistell:

Producte Quantitat Pes Classe d'enviament
Samarreta (variació talla S) 1 225 g. Roba
Samarreta (variació talla L) 2 280 g. Roba
Polo 1 360 g. Roba
Disc dur extern 1 425 g. Informàtica

Criteri Cap [no agrupar]

Cada element serà analitzat per separat:

Producte Quantitat Pes Regla #1 Preu
Samarreta (variació talla S) 1 225 g. Min. 500 g.:
/
Samarreta (variació talla L) 1 280 g. Min. 500 g.:
/
Samarreta (variació talla L) 1 280 g. Min. 500 g.:
/
Polo 1 360 g. Min. 500 g.:
/
Disc dur extern 1 425 g. Min. 500 g.:
/
Cost de la regla #1:

Fixa't que inclús les dues samarretes de la talla L, son analitzades per separat. Aquesta regla no serà tinguda en compte, doncs cap producte passa el criteri de selecció.

Important: Si cap regla actua, perquè no hi ha ni un sol producte passi els criteris de selecció, el sistema d'enviament es desactivarà per a aquest cistell.

Criteri Per ID / SKU

Amb el criteri Per ID / SKU les variacions segueixen sent analitzades per separat, però agrupats els productes que son idèntics:

Producte Quantitat Pes Pes agrupat Regla #1 Preu
Samarreta (variació talla S) 1 225 g. 225 g. Min. 500 g.:
/
Samarreta (variació talla L) 1 280 g. 560 g. Min. 500 g.:
1€ * 2 =
2€
Samarreta (variació talla L) 1 280 g.
Polo 1 360 g. 360 g. Min. 500 g.:
/
Disc dur extern 1 425 g. 425 g. Min. 500 g.:
/
Cost de la regla #1: 2€

Fixa't que només els productes que passen el criteri de selecció influeixen en el càlcul del cost de la regla.

Només que un producte passi la selecció, la regla ja serà aplicable, i activarà el mètode d’enviament per aquest cistell.

Criteri Per producte [agrupar variacions]

Amb el criteri Per producte [agrupar variacions] els productes que son iguals, incloses les variacions, son agrupats:

Producte Quantitat Pes Pes agrupat Regla #1 Preu
Samarreta (variació talla S) 1 225 g. 785 g. Min. 500 g.:
1€ * 3 =
3€
Samarreta (variació talla L) 1 280 g.
Samarreta (variació talla L) 1 280 g.
Polo 1 360 g. 360 g. Min. 500 g.:
/
Disc dur extern 1 425 g. 425 g. Min. 500 g.:
/
Cost de la regla #1: 3€

Fixa't que la samarreta talla S, que per si sola no passa el criteri de selecció, però si ho fa agrupada amb les altres dues de la talla L

Criteri Per classe d'enviament

Amb el criteri Per classe d'enviament (shipping class), tota la roba serà analitzada com un sol grup, i el disc dur com un segon grup:

Producte Quantitat Pes Classe d'enviament Pes agrupat Regla #1 Preu
Samarreta (variació talla S) 1 225 g. Roba 1145 g. Min. 500 g.:
1€ * 4 =
4€
Samarreta (variació talla L) 1 280 g. Roba
Samarreta (variació talla L) 1 280 g. Roba
Polo 1 360 g. Roba
Disc dur extern 1 425 g. Informàtica 425 g. Min. 500 g.:
/
Cost de la regla #1: 4€

Criteri Tots agrupats com un

I per acabar, amb el criteri Tots agrupats com un, tot el cistell actua com un sol grup:

Producte Quantitat Pes Classe d'enviament Pes agrupat Regla #1 Preu
Samarreta (variació talla S) 1 225 g. Roba 1570 g. Min. 500 g.:
1€ * 5 =
5€
Samarreta (variació talla L) 1 280 g. Roba
Samarreta (variació talla L) 1 280 g. Roba
Polo 1 360 g. Roba
Disc dur extern 1 425 g. Informàtica
Cost de la regla #1: 5€

I per als altres mètodes de selecció?

Els productes poden agrupar-se, de la mateixa manera com hem vist amb el pes, per a:

I no poden fer-ho (actuaran sempre com elements separats) per als següents:

 • Preu
 • Pes
 • Volum
 • Nre. productes cistell
 • Càlcul volumètric [PRO]
 • Dimensió mínima
 • Dimensió mitjana
 • Dimensió màxima
 • Llarg+Ample+Alt [PRO]
 • A la classe d'enviament / NO A la classe d'enviament
 • A la categoria / NO A la categoria [PRO]
 • Etiquetat (tagged) com / NO Etiquetat com [PRO]

Perquè no poden agrupar-se? Doncs els relatius a mida, no tindria sentit sumar les cotes dels productes. Els relatius a taxonomies, poden pertànyer a diferents, per tant no poden ser considerats conjuntament, i es farà en qualsevol cas, producte per producte.

Diferents criteris d’agrupament per cada condició [PRO]

En la versió PRO, pot establir-se una agrupació diferent per a cada condició.

Imagina que volem establir un cost fix de 10€ d’enviament si el client compra més de 4 productes, descartant aquells que pesin més de 500 g.:

Primer cal desmarcar la opció d’agrupar globalment:

Uncheck global group-by

I aquesta seria la taula de regles de enviament, amb les opcions d’agrupament diferenciades:

Shipping rules with diferentiate grouping options

Tot el control

Les accions especials permeten modificar la execució de les regles o trametre missatges als teus clients:

Accions Especials

wp-centrics Fish and Ships