wp-centrics Fish and Ships Online Help

Accions Especials a les regles d'enviament

Les regles executen accions

Les accions especials permeten modificar el comportament de la taula de regles i/o complementar la informació que rep el nostre client en base al seu cistell i els seus costos d’enviament.

Aquesta informació pot usar-se per a que el nostre client entengui el perquè dels costos, o perquè no li podem fer determinat enviament on viu, animar-lo a ficar més productes al cistell, informar del termini de lliurament o del nom de la empresa de paqueteria, etc.

Les accions especials van associades sempre a una regla, i seran executades si com a mínim un producte compleix els criteris de selecció de la regla on pertanyen.

A continuació expliquem quines hi ha:

Anul·lar mètode d'enviament:

Aquesta acció fa que tot el mètode d’enviament quedi desactivat, tant es que altres regles siguin aplicables.

Saltar N regles: [PRO]

Aquesta acció farà que saltem (ignorem) N regles per sota. S’utilitza per establir lògica d’execució condicional, per exemple: si s’aplica la regla A, mai pot aplicar-se la B (que està just dessota)

Elimina costs previs: [PRO]

Ignorarà tots els costos calculats de les regles anteriors i començarà a comptar de nou els costos, començant per la regla actual.

Ignora les regles següents:

Les regles següents no seran analitzades, però no s’avorta el mètode d’enviament i serà ofert al client per al cistell actual.

Mín/Max costos regla: [PRO]

Establirem el mínim i màxim cost per aquesta regla (no per les altres). Molt útil quan s’aplica el càlcul de costos d’enviament basats en % (percentatge) o * [qty]

Unset match prods for next rules: [PRO]

Aquells productes que han passat els criteris de selecció per la regla actual, no seran considerats per a les regles següents

Mostra missatge d'avís: [PRO]

Podem introduir un missatge per al nostre client del mateix estil que els missatges de WooCommerce (els colors dependran del theme que tinguem instal·lat)

Canviar nom métode: [PRO]

Podem canviar el nom del mètode d’enviament. Per exemple: informar del nom d'una empresa de paqueteria, segons certes condicions de les regles.

Afegir subtítol (text a sota): [PRO]

Ens permet afegir una informació extra sota el nom del mètode d’enviament. Per exemple: el termini de lliurament.

Un altre exemple

Imagina que sota certes condicions, volem informar al nostre client que els costos d'enviament inclouen una assegurança, es trametran sobre determinada companyia, i arribarà a casa seva en 24 hores:

Setting custom messages on shipping method

I aquest es el resultat: (l'aspecte dependrà del theme instal·lat), Fish and Ships imprimirà els missatges de manera estàndard del WooCommerce:

Custom messages on customer cart

...últims detalls

Ens queda per veure la resta de camps, fora de la taula de regles, i el sistema de logs:

Altres camps i registres (logs)

wp-centrics Fish and Ships